Innmelding Norges Bondelag
H2: Personopplysninger
Navn *
Adresse 1 *
Adresse 2
Postnummer *
Poststed
Organisasjonsnummer (9 siffer) *
Mobil
E-post *
Lokallag
Vervet av
Totalt antall deltakere i selskapet *
Antall NB medlemmer i selskapet *
Medlemsnummer og navn *
Andre opplysninger
Jeg godtar med dette Bondelagets medlemsvilkår
Jeg godtar med dette også Bondelagets personvernerklæring, og aksepterer at Bondelaget behandler mine personopplysninger i henhold til erklæringens innhold.

 

Kontakt oss på tlf 22054500 hvis du trenger hjelp til innmelding

Våre samarbeidspartnere