Innmelding Norges Bondelag
H2: Personopplysninger
Navn *
Adresse 1 *
Adresse 2
Postnummer *
Poststed
Organisasjonsnummer (9 siffer) *
Mobil
E-post *
Lokallag
Vervet av


Andre opplysninger

Totalt antall deltakere i selskapet *
Antall NB medlemmer i selskapet *
Medlemsnummer og navn *
Jeg godtar med dette Bondelagets medlemsvilkår
Jeg godtar med dette også Bondelagets personvernerklæring, og aksepterer at Bondelaget behandler mine personopplysninger i henhold til erklæringens innhold.

 

Når du har sendt inn innmeldingsskjema vil du motta en SMS fra oss med en link du må klikke på for å bekrefte at du ønsker å melde deg inn. Hvis du ikke har oppgitt mobilnummer i skjemaet over vil du få linken tilsendt på e-post. Kontakt oss på tlf 22 05 45 02 hvis du trenger hjelp til å melde deg inn.

Våre samarbeidspartnere