Innmelding Norges Bondelag
H2: Personopplysninger
Fornavn *
Etternavn *
Adresse 1 *
Adresse 2
Postnummer *
Poststed
Fødselsdato (dd.mm.åååå) *
Personr. (5 siffer)  
Tilknyttet medlem
Mobil
E-post *
Lokallag
Vervet av
Medlem i NBU og/eller 4H
Andre opplysninger
Jeg godtar med dette Bondelagets medlemsvilkår
Jeg godtar med dette også Bondelagets personvernerklæring, og aksepterer at Bondelaget behandler mine personopplysninger i henhold til erklæringens innhold.

 

Kontakt oss på tlf 22054500 hvis du trenger hjelp til innmelding

Våre samarbeidspartnere